Vinšujeme Vám

19.12.2022 13:13

 Vinšujeme Vám v tieto vianočné sviatky

veľa zdravia, šťastia, na detičkách potešenia,

na poli úrody, aby ste boli veselí ako v nebi anjeli.

kolektív MŠ Príbovce