Vianočné fotenie

30.09.2018 12:01

Dňa 26.10.2018 sa uskutoční vianočné fotenie (p. Zemianek), bližšie informácie o cene nájdete na nástenke vo vstupnej chodbe, na tejto nástenke nájdete aj zoznam kde v prípade záujmu môžete zapísať svoje dieťa.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226