Veľkonočné sviatky

06.04.2023 12:42

Korbáč, vodu, kraslíc moc,

nech prinesie Veľká noc.

Zdravie, šťastie usmev v tvári,

želáme Vám k sviatku jari.

Krásne Veľkonočné sviatky 

praje celý kolektív a deti z Materskej školy.