Svetový deň hospodárskych zvierat

30.09.2018 11:39

V utorok 2.10.2018 nás čaká vychádzka s cieľom pozorovania domácich a hospodárskych zvierat.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226