Svetové a medzinárodné dni v mesiaci Október

30.09.2018 11:45

8.10.2018 Svetový deň úsmevu- výroba smajlíkov

9.10.2018 Svetový deň pošty- exkurzia na poštu v Príbovciach

12.10.2018 Svetový deň vajec

15.10.2018 Deň bielej palice- Deň nevidiacich, Svetový deň umývania rúk

20.10.2018 Medzinárodný deň stromu- Sovičky čaká branná vychádzka do Rakova a s Lienkami sa vyberieme na brannú vychádzku v príbovciach (objímanie stromov)

23.10.2018 Deň ovocia a zeleniny- Jesenná výstavaovocia spojená s ochutnávkou ovocných šalátov v spolupráci so školskou jedálňou

24.10.2018 Deň starýh rodičov- Úcta k starším

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226