Štatutárny orgán a predseda

08.11.2013 13:43

Na Valnom zhromaždení OZ rodičov pri MŠ Príbovce zo dňa 12.09.2013 bol zvolený štatutárny orgán a predseda OZ.

 

Predseda OZ: Marieta Bíziková

Hospodár OZ: Viktória Fľaková

Tajomník OZ: MUDr. Ivana Gomolová

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226