Separáčik

24.02.2023 13:10

Vo štvrtok sme sa so škôlkarmi vybrali v rámci vychádzky na zberný dvor v Príbovciach.  V rámci výchovno  - vzdelávacej témy týždňa "Predmety a ich vlastnosti", sa deti oboznamovali aj ako sa dané predmety separujú. Ujo Janko nám vysvetlil čo ľudia nosia na zberný dvor a ukázal nám, čo sa zbiera v každom kontajnery. Deti Jankovi udelili separáčikovu medailu a zaspievali pesničku, ktorú sa naučili s pani učiteľkami. Deti opäť videli niečo čo je pre nás bežné, no pre nich veľmi zaujímavé. 


Viac fotografií nájdete v našej fotogalérii :).