Predškolská depistáž

04.02.2022 12:50

Milí rodičia, vašich budúcich školákov čaká depistáž predškolskej zrelosti, tzv.testy školskej zrelosti, realizované psychológmi z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Našich predškolákov by mali navštíviť 9.alebo 10.3.2022.

 O presnom termíne a čase Vás budeme informovať.