Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ

21.12.2022 11:42

Milí rodičia,

z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom sa znižuje poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole v decembri 2022 na 7,26 €, v januári 2023 na 12,14 €.

 

Krásne vianočné sviatky praje

Kolektív Materskej školy Príbovce