Podmienky vstupu do priestorov materskej školy od 29.11.2021

30.11.2021 16:53

V súlade s aktuálnym Školským semaforom a nariadeniami RÚVZ

* Vstup do MŠ je povolený len rodičom očkovaným a prekonaným

* Respirátor a dezinfekcia rúk sú povinné

* Nutné dovzdanie bezpríznakovosti aktualizované 26.11.2021 do rúk zamestnanca školy

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.odt (30678)

* Urýchlené prezlečenie dieťaťa a opustenie interiéru