OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ PRÍBOVCE

10.11.2022 13:43

    Obec Príbovce oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcim MŠ Príbovce, že

  prevádzka MŠ bude od 23.decembra 2022 do 5.januára 2023 prerušená.

    Z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom sa znižuje poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ v decembri 2021 na 7,62 , v januári 2023 na 8,10eur.