Nový predseda OZ

30.09.2019 19:51

Na Valnom zhromaždení OZ, ktoré sa konalo počas rodičovského združenia bola zvolená nová predsedníčka OZ, ktorou sa stala pani Šovčíková a tajomníčkou sa stala pani Staňová.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226