Nový predseda OZ

30.09.2019 19:51

Na Valnom zhromaždení OZ, ktoré sa konalo počas rodičovského združenia bola zvolená nová predsedníčka OZ, ktorou sa stala pani Šovčíková a tajomníčkou sa stala pani Staňová.