NOVOROČNÉ PRIANIE

31.12.2021 10:23

Milý rok 2022,

prosíme Ťa, prines nám zdravie, 

srdcia plné lásky, 

uši ochotné počúvať, 

a ruky pripravené pomáhať.

Priveď nám do života dobrých ľudí a krásne chvíle,

vďaka ktorým vládzeme ísť ďalej.

Vráť nám toleranciu, ohľaduplnosť,a predovšetkým láskavosť,

nech sme láskaví k sebe aj k druhým.

Stojí to tak málo a vynáša mnoho.