Karneval v materskej škole

05.02.2023 02:24

Tretí februárový týždeň sa bude niesť vo fašiangovej nálade. Deti spoznajú fašiangové tradície, naučia sa piesne a básne s danou tématikou. Usporiadame fašiangový sprievod dedinou a týždeň ukončíme detským karnevalom.