Informácie k zápisu detí do MŠ

02.04.2022 15:25

Škôlka volá- zápis.doc (49152)

doc (39936)OZNAM.doc (37888)

Žiadosť do MŠ.doc (51712)

PODMIENKY prijímania detí do MŠ (1).doc (38400)

Podmienky a ostatné podmienky.doc (27136)

Potvrdenie o zdravotnom stave - vyhlásenie zák.zástupcu - lekár (1)

Čestné vyhlásenie zák.zást. o zdr.stave dieťaťa.rtf (53910)