Fotoaparát, náš dobrý kamarát :)

24.11.2017 19:33

Keď sme si v škôlke krásne zvykli, podarí sa nám už pri činnostiach zapojiť aj fotoaparát. V priebehu budúceho týždňa naplníme fotogalériu doteraz zachytenými momentmi :)

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226