Fotenie

03.09.2018 13:09
V piatok 21.09.2018 nás čaká prvé fotenie detí. Ak máte záujem, je potrebné Vaše dieťa zapísať do zoznamu na nástenke vo vstupnej chodbe. Sada fotografií 12€.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226