Dôležité

02.01.2023 22:17

Z dôvodu rastúcej inflácie sa mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1.januára 2023 zvýšuje na 15 € mesačne.