Depistáž

03.02.2020 17:00

Depistáž pre deti predškolského veku sa uskutoční dňa 6.2.2020 v sovičkovej triede.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226