Deň planetária

01.03.2018 15:10

20.3.2018 deti Sovičkovej triedy navštívia hvezdáreň v Martine

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226