Deň bábkarstva

01.03.2018 15:14

28.3.2018 v materskej škole nás navštívi pani Gemerská, ktorá nám zahrá bábkove divadlo O kozliatkach

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226