Ďakujeme

01.04.2020 15:05

Ďakujeme maminke Bianky Šimovej za detské knižky, ktoré darovala našej materskej škole.