Ďakujeme

01.04.2020 15:05

Ďakujeme maminke Bianky Šimovej za detské knižky, ktoré darovala našej materskej škole.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226