Besiedka v MŠ pre starých rodičov

17.10.2022 16:36

Milá babka, milý dedko, vy ste moje všetko.

Príjmite od nás básničky, zo srdiečka pesničky i tanček milý pre potešenie  v tejto peknej chvíli.

Dňa 20.10.2022 - štvrtok o 9:00h na prízemí v našej  MŠ

Tešia sa na Vás Vaše vnúčatká i celý kolektív MŠ Príbovce