Aprílové aktivity....

26.03.2019 07:10

....na čo sa môžeme tešiť

V mesiaci Apríl s deťmi absolvujeme brannú vychádzku do blízkeho okolia.

1.4. Medzinárodný deň vtáctva- exkurzia spevavého vtáctva- p. Chlebet

2.4. Svetový deň detskej knihy- týždeň Andersenových rozprávok

5.4. Rozlúčka so zimou- púšťanie Moreny (Svetový deň kultúrneho dedičstva)

8.4.- 9.4. ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ Benice

11.4. Deň narcisov- deň boja proti rakovine

12.4. Svetový deň kozmonautiky

16.4. Tvorivé dielne- pletenie veľkonočných korbáčov- p. Obuch Súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčko

18.4. Planetárium- návšteva pozorovateľne M.R.Štefánika v Martine (II.trieda)

25.4. Deň Zeme- Malý ochranár prírody- beseda s koordinátorom lesnej pedagogiky- Mgr. Bihári

29.4. Beseda s horárom- p. Hirschner

30.4. Stavanie mája v materskej škole

30.4. Začiatok zápisu detí do MŠ Príbovce—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226