Anglický krúžok

12.03.2017 20:35

Anglický krúžok je každý štvrtok od 14:15 do 14:45 pod vedením lektorky Kataríny Stuchlej. Krúžok je platený, 7,50 € za mesiac je potrebné uhradiť na číslo účtu, ktoré Vám bolo poskytnuté. Krúžok je určený pre deti II. triedy a prebieha v triede Sovičiek na poschodí.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226