Predmety a ich vlastnosti, separácia odpadu, vychádzka