Zápis do Materskej školy na školský rok 2017/2018

13.03.2017 13:01

Zápis do Materskej školy Príbovce na predprímarne vzdelávanie.

Miesto a čas podávania žiadostí:

v Materskej škole Príbovce od 18.4.2017-21.4.2017 v čase 10:00-11:30 hod.

24.4.2017 - 28.4.2017 v čase 11:00 - 12:00 hod.

Prijímame deti s nástupom od 4.9.2017 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť je potrebné odovzdať pani Knietľovej (poverená vedením MŠ).

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne materská škola od 13.3.2017—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226