Tanečný krúžok

23.09.2015 21:25

Káždú stredu máme tanečný krúžok pre predškolákov pod vedením Mgr. Katky Suchorekovej. Tanečný krúžok je v čase 14:45 do 15:30.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226