SVETOVÝ DEŇ VODY

22.03.2017 13:56

Aj v našej škôlke sme oslavovali Svetový deň vody. Pripomenuli sme si aká je voda dôležitá pre život, každý prišiel v modrom oblečení a tak sme mali triedu plnú "VODY" :). S deťmi sa tešíme každý deň z nových poznatkov, spoločne sme vytvorili plagát, maľovali farbami kvapky vody. Podľa získaných poznatkov sme vytvorili kolobeh vody. Zajtra nás čaká deň pokusov, budeme skúšať čo všetko voda dokáže. Všetky práce SOVIČIEK si môžete prezrieť na nástenkách hore schodiskom.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226