Školský rok 2016/2017

19.09.2016 13:12

Milí rodičia,

Po prázdninách sme sa pustili do nového školského roku s novým elánom a plný energie. Privítali sme nové detičky v triede Lienok a s deťmi z dolnej triedy si zvykáme na nové pravidlá v hornej Sovičkovej triede :).

V Októbri pripravujeme rodičovské združenie, o jeho presnom termíne sa dozviete na hlavnej nástenke Materskej školy, alebo tu na web stránke MŠ. Potešili by sme sa plnej účasti, pretože na RZ sa dozviete všetky informácie o školskom poriadku, o povinnostiach rodičov, o výchovno- vzdelávacom programe, o akciách počas roku a hlavne odsúhlasujete finančný príspevok a rôzne iné záležitosti.

Prosíme aby ste si všímali hlavnú nástenku MŠ, pretože sú na nej dôležité informácie. Na nástenke vždy nájdete prihlášky na krúžok, informáciu o fotení v MŠ, prihlasovanie na lyžiarsky a plavecký výcvik, atď. Každá informácia je na nástenke len určitú dobu, ak si nevšimnete niektorú z prihlášok, po termíne dieťa nedohlasujeme.

Taktiež Vás prosíme aby ste deťom podpisovali aj po zvyšok školského roku veci a pyžamká, nie len prvé dva týždne. Už dnes máme problém v triede Lienok, že nevieme koho je ktoré pyžamko, nové deti si ešte svoje veci nepoznajú.

Pre kolektív našej Materskej školy je dôležitá spokojnosť našich detí a to docielime omnoho ľahšie s Vašou spoluprácov.


Ďakujeme

Kolektív MŠ


—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226