Rozdelenie tried v novom školskom roku

04.07.2017 21:25

Milí rodičia,

Na našej webovej stránke si už môžete pozrieť, ktorú triedu bude v školskom roku 2017/2018 navštevovať Vaše dieťa. V 1. triede s názvom Lienky sú deti vo veku 2- 4 roky , trieda sa nachádza na prízemí. V 2. triede s názvom Sovičky sú deti vo veku 4- 6 rokov, trieda sa nachádza na poschodí. Každý rodič, ktorého dieťa príde k nám do škôlky prvý krát, obdržal leták s názvom "Škôlkarik", kde nájdete všetky potrebné informácie. Škôlka je v prevádzke od 6:00, deti sa schádzajú v triede Lienok na prízemí a o 7:00 sa delia do svojich tried. Poobede sa deti spájajú po 15:00 do Lienkovej triedy, v prípade priaznivého počasia na školskom dvore.

Tešíme sa na všetkých škôlkarov v novom školskom roku a preto Vám prajeme, krásne prázdniny plné oddychu a pekných zážitkov.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226