Rodičovské združenie

04.09.2017 18:57

Dnes sa otvorili brány našej materskej školy. Privítali sme veľa nových detičiek, s ktorými si budeme postupom dní vytvárať kamarátske vzťahy :).

Každý školský rok nie je nový len pre deti, ale aj pre rodičov. Preto Vás srdečne pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 11.9.2017 o 16:00 hod. v I. triede (trieda Lienok). Cieľom rodičovského združenia je poskytnúť rodičom všetky dôležité informácie, priblížiť rodičom výchovno- vzdelávací program a školský poriadok materskej školy. Na rodičovské združenie je prizvaná lektorka Anglického jazyka a taktiež psychologička z pedagogicko- psychologického centra, ktorá nám priblíži ponuku spolupráce. Rodičov budeme informovať o možnostiach platby školného a stravy. Bude sa voliť člen školskej rady, ktorý bude zastupovať Vás rodičov. Za školský rok sa uskutoční len jedno rodičovské združenie, ktoré je veľmi dôležité, preto Vás prosíme, nájdite si hodinku Vášho času a potešte nás čo najväčšou učasťou.

Teší sa na Vás kolektív MŠ Príbovce

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226