Predplavecká príprava

22.03.2017 13:35

Aj v tomto školskom roku absolvujeme predplaveckú prípravu, ktorá je naplánovaná v termíne od 5.6. do 9.6.2017. Deti môžete zapísať na vstupnej nástenke. Cena kurzu je 55€.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226