Pomoc s dokončením ihriska

15.09.2014 19:31

Ďakujeme rodinám  Jurka Kašubu, Katky Šolcovej a Vanesky Sihelníkovej, za ochotu oteckov  pri prácach na dokončovaní nášho dopravného ihriska.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226