Odborná prax

29.05.2017 13:27

V našej materskej škole sme privítali budúcu pani učiteľku Aďku Obuchovú, žiačku tretieho ročníka Pedagogickej a Sociálnej Akadémie. Odborná prax prebieha v 2. triede od 22.5.2017 do 9.6.2017.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226