Nový detský nábytok

01.10.2014 22:35

Ďakujeme rodine Fľakovej za dovoz a zmontovanie nového detského nábytku.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226