Návšteva ZŠ Benice

12.03.2017 17:09
Vo štvrtok 16. Marca 2017 s predškolákmi navštívime prvácke triedy ZŠ Benice. Blíži sa zápis do 1.ročníka ZŠ a preto chceme ukázať budúcim školákom ako vyzerá vyučovanie. Na návštevu chodíme vždy iba s predškolákmi. V tomto školskom roku navštevuje sovičkovú triedu 14 predškolákov. Zápis do ZŠ Benice bude prebiehať v dňoch 3. a 4. Apríla 2017, letáčik z webovej stránky ZŠ sme Vám poskytli na vstupných dverách, kde máte presné informácie o zápise ( letáčik pripájame aj sem ).

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226