Mobilné planetárium

14.04.2017 15:44

Tento školský rok sa nám podarilo zaradiť medzi naše akcie aj mobilné planetárium. Tešímesa 12.6.2017 na zaújmavu formu učenia. Deťom priblížia základné javy astronómie, pričom budú v planetárnej kupole ležať. Zážitkové učenie v mobilnom planetáriu nesmú absolvovať deti s epilepsiou a srdcovým ochorením.

Presné informácie o ich programoch si môžete pozrieť na ich web stránke http://www.mobilneplanetarium.sk/planetarium-pro-materskou-skolu/

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226