Mikuláš

24.11.2017 18:46

V stredu 6.12.2017 o 15:00 hod sa s deťmi pôjdeme prejsť na tržnicu v Príbovciach, kde príde pozrieť všetky deti Mikuláš. Spoločne mu zaspievame pesničky, ktoré sme si pripravili. Prosíme rodičov aby si deti nechodili prevziať do materskej školy, ale na tržnicu vedľa cukrárne.

 

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226