Korbáče pre šibačov

08.04.2015 22:00

Ďakujeme oteckovi Karolínky Černekovej za vlastnoručne upletené korbáče pre našich šibačov.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226