Každý týždeň je niečím zaújmavý :)

12.03.2017 16:54

Minulý týždeň nám spestrila príjemná praktikantka, ktorá uskutočnila školskú prax práve v našej materskej škole. Snažili sme sa s deťmi ukázať, aká pestrá a krásna je práca učiteľky. V týždni sme sa venovali medzinárodnému dňu žien, pri tejto príležitostí deti vyrobili kvietky svojim maminám a pani učiteľky vyrobili kvety, ktoré deti rozdávali 8. Marca všetký ženám v uliciach Príboviec. V obchodoch , pošte, cukrárni, mäsiarstve a obecnom úrade, sme všetky ženy potešili nie len kvietkom ale aj básničkou a piesňou. 

 

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226