Každý deň je výnimočný

24.11.2017 16:16

Ani sme sa nenazdali a pomaly sa nám končí mesiac November. Máme za sebou tri školské mesiace, ktoré boli bohaté na nové poznatky, ale aj zaújmavé aktivity. V triede Sovičiek deti pilne pracujú, aby sa z nich stali šikovní školáci. Každý mesiac, okrem plnenia úloh výchovno- vzdelávacieho plánu, majú deti doplnkové aktivity. Sovičky sa zúčastnili exkurzie v Diviakoch, svojim starým rodičom pripravili príjemné dopoludnie v materskej škole, navštívila ich tkáčka, oboznámili sa s modrotlačou a rôznymi slovenskými ľudovými tradíciami. V tomto mesiaci sa oboznamujú, o období nazývanom "stridžie dni", dozvedjú sa o význame týchto dní. V tejto súvislostí nás pondelok 27.11.2017 navštívia tradičné babičky, ktoré budú s deťmi párať perie.

 

Nové deti v Lienkovej triede si už pekne zvykli, učíme sa spolunažívať vo väčšej skupine. V dnešnej dobe sú deti zvyknuté, že doma majú všetky hračky pre seba, alebo sa delia s jedným, nanajvýš dvomi, súrodencami. Preto sa učíme podeliť o hračky, poprosiť a poďakovať si navzájom. Zvládli sme už aj prvé vychádzky po dedine, a podarilo sa nám zapojiť do niektorých doplnkových akcií ako šarkaniáda, deň zeleniny (vytvorenie panáčika so zeleniny s pomocou p.uč.), deň ovocia (vyrábanie ovocných šalátov), deň mlieka (vytvorenie vlačika z obalov od mlieka, jogurtov a ďalších mliečnych výrobkov). Lienky zvládajú spĺňať úlohy výchovno-vzdelávacieho plánu adekvátne k svojmu veku. Lienky môžeme pochváliť, prispôsobili sa režimu v MŠ a radi spolupracujú v edukačných aktivitách. Snažíme sa ich učiť inovatívne a hlavne hravou formou a preto máme pozitívnu spätnú väzbu.

Tešíme sa na nasledujúce mesiace plné nových zážitkov

Kolektív MŠ

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226