Hurá na prázdniny

29.06.2017 19:27

Školský rok 2016/2017 sa pomaly končí. Materská škola bude počas leta zotvorená štyri týždne od 17.07.2017 do 11.08.2017. Po zátvore sa tešíme na našich škôlkarov a nové detičky privítame 4.9.2017. Zoznamy detí zaradených do triedy v budúcom školskom roku budú zverejnené na našej web stránke 1.8.2017.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226