Predčasné Vianoce :)

03.10.2017 19:11

V piatok 27.10.2017 sa zahráme na fotomodelov :). Privítame fotografku pani Zemianekovú, ktorá našu triedu zmení na fotoateliér a deťom vytvorí krásne vianočné fotografie. Deti sa môžu fotiť vo vlastnom oblečení,alebo bude poskytnuté oblečenie od pani Zemianekovej.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226