Depistáž

21.02.2017 21:57

Pondelok 20.2.2017, bola v našej MŠ vykonaná depistáž - skúška školskej zrelosti. Depistáže sa zúčastnili, iba deti predškolského veku. Pri skúške boli deti pozorné a pracovali pekne potichu a samostatne. Výsledky zvyčajne obdržíme do troch týždňov, a pomáhajú nám pri príprave detí na zápis do základnej školy.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226