Deň zo starými rodičmi

30.10.2016 13:50

Piatok 4.11.2016 sme pozvali starých rodičov, našich sovičiek, na spoločne strávené dopoludnie (každá sovička si našla pozvánky v sktinke). S deťmi sme si pripravili krátky program, v ktorom predstavíme určité edukačné aktivity a ukážeme v akom prostredí sa deti hrajú, vzdelávajú a trávia väčšinu svojho času :). Tešíme sa o 9:00, čaká na Vás aj malé občerstvenie. 

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226