Finačné dary

23.11.2013 07:35

Ďakujeme rodičom za darovanie finančného príspevku. Finančné prostriedky sa použijú v súlade s navrhnutým hospodárením OZ. Návrh tohto rozpočtu nájedete v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226