Anglický krúžok

12.03.2017 20:35

Anglický krúžok je každý pondelok od 14:45 do 15:30 pod vedením lektorky Bc. Michaely Chvojkovej. Krúžok je platený, 6€ za mesiac, platba sa uhrádza na bankový účet priamo lektorke. Iban k bankovému účtu nájdete na nástenke vo vstupnej hale.

—————

Späť


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226