Život škôlkarika :D

Rodičovské združenie

04.09.2017 18:57

Dnes sa otvorili brány našej materskej školy. Privítali sme veľa nových detičiek, s ktorými si budeme postupom dní vytvárať kamarátske vzťahy :).

Každý školský rok nie je nový len pre deti, ale aj pre rodičov. Preto Vás srdečne pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 11.9.2017 o 16:00 hod. v I. triede (trieda Lienok). Cieľom rodičovského združenia je poskytnúť rodičom všetky dôležité informácie, priblížiť rodičom výchovno- vzdelávací program a školský poriadok materskej školy. Na rodičovské združenie je prizvaná lektorka Anglického jazyka a taktiež psychologička z pedagogicko- psychologického centra, ktorá nám priblíži ponuku spolupráce. Rodičov budeme informovať o možnostiach platby školného a stravy. Bude sa voliť člen školskej rady, ktorý bude zastupovať Vás rodičov. Za školský rok sa uskutoční len jedno rodičovské združenie, ktoré je veľmi dôležité, preto Vás prosíme, nájdite si hodinku Vášho času a potešte nás čo najväčšou učasťou.

Teší sa na Vás kolektív MŠ Príbovce

—————

Späť do škôlky :)

08.08.2017 21:31

 Brány materskej školy sa opäť otvoria v pondelok 14.8.2017. Počas zátvoru bola vykonaná sanita všetkých priestorov, steny našich tried dotali nový náter, aby sme mohli začať ďalší školský rok plný zaujmavých zážitkov. V Auguste budeme tráviť posledné dni s deťmi, na ktoré už od Septembra čakajú prvácke lavice. Tešíme sa na spoločné chvíle pred ich nástupom do ZŠ.

 

—————

Rozdelenie tried v novom školskom roku

04.07.2017 21:25

Milí rodičia,

Na našej webovej stránke si už môžete pozrieť, ktorú triedu bude v školskom roku 2017/2018 navštevovať Vaše dieťa. V 1. triede s názvom Lienky sú deti vo veku 2- 4 roky , trieda sa nachádza na prízemí. V 2. triede s názvom Sovičky sú deti vo veku 4- 6 rokov, trieda sa nachádza na poschodí. Každý rodič, ktorého dieťa príde k nám do škôlky prvý krát, obdržal leták s názvom "Škôlkarik", kde nájdete všetky potrebné informácie. Škôlka je v prevádzke od 6:00, deti sa schádzajú v triede Lienok na prízemí a o 7:00 sa delia do svojich tried. Poobede sa deti spájajú po 15:00 do Lienkovej triedy, v prípade priaznivého počasia na školskom dvore.

Tešíme sa na všetkých škôlkarov v novom školskom roku a preto Vám prajeme, krásne prázdniny plné oddychu a pekných zážitkov.

—————

Hurá na prázdniny

29.06.2017 19:27

Školský rok 2016/2017 sa pomaly končí. Materská škola bude počas leta zotvorená štyri týždne od 17.07.2017 do 11.08.2017. Po zátvore sa tešíme na našich škôlkarov a nové detičky privítame 4.9.2017. Zoznamy detí zaradených do triedy v budúcom školskom roku budú zverejnené na našej web stránke 1.8.2017.

—————

Fotogaléria opäť ožíva

21.06.2017 23:12

Milí rodičia a priaznivci našej web stránky :),

ako to býva každý rok zvykom, mesiac máj a jún sú najbohatšie mesiace na nové zážitky. Preto nezabudnite nazrieť do fotogalérie, kde sa na Vás usmievame z fotografií :).

 

Dofotografovania :)

 

—————

Predplavecká príprava

29.05.2017 13:34

Milí rodičia našich plavcov,

blíži sa týždeň predplaveckej prípravy PROSÍME, ABY STE VŠETKÝCH PLAVCOV PRIVIEDLI DO MŠ O 7:30. PLAVCI BUDÚ RAŇAJKOVAŤ 7:35 A ODCHOD Z MŠ JE O 8:00.

Ďakujeme

—————

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

29.05.2017 13:19

Vo štvrtok 1.6.2017, obec Príbovce usporiada oslavu k príležitosti MDD. Príďte si s nami užiť poobedie plné príjemných zážitkov. Deti sa môžu tešiť na kolotoč, šmýkačku, hasičské auto a rôzne súťaže. Začíname o 15:00 :).

Prosíme všetkých rodičov, aby si svoje deti prevzali do 15:00 hod.

—————

Deň ZEME

21.04.2017 15:35

Dnes sme si s deťmi pripomenuli Deň Zeme. Spoločne sme vytvorili zemeguľu z plastelíny a postarali sme sa o kúsok "zeme" okolo našej materskej školy tým, že sme spoločne vyzbierali konáriky, ktoré v uplynulých dňoch pozhadzoval silný vietor. Ako sme usilovne pracovali môžete vidieť vo fotogalérii ;)

—————

Sviatky Jari

14.04.2017 16:25

Pekné sviatky , dobrú zhodu ,
ženám čerstvú , sviežu vodu ,
mužom tiež nech sladko je ,
nech si prídú na svoje.

Veselú veľkú noc praje kolektív MŠ.

—————

Enviromentálne aktivity

14.04.2017 15:31

V stredu 12.4. nás v materskej škole navštívili páni horári, ktorý si pre deti pripravili zaujmavé aktivity. Deťom sa predstavili prostredníctvom lesného mikrofónu (šušky), porozprávali im o svojej práci v lese a rôznymi aktivitami nám priblížili zvieratá, ktoré žijú v lese. Na záver si pre deti pripravili omaľovánky, ktoré vyfarbili pomocou trávy, púpavy, hliny....

—————

NEZABUDNITE :)

04.04.2017 18:33

—————

SVETOVÝ DEŇ VODY

22.03.2017 13:56

Aj v našej škôlke sme oslavovali Svetový deň vody. Pripomenuli sme si aká je voda dôležitá pre život, každý prišiel v modrom oblečení a tak sme mali triedu plnú "VODY" :). S deťmi sa tešíme každý deň z nových poznatkov, spoločne sme vytvorili plagát, maľovali farbami kvapky vody. Podľa získaných poznatkov sme vytvorili kolobeh vody. Zajtra nás čaká deň pokusov, budeme skúšať čo všetko voda dokáže. Všetky práce SOVIČIEK si môžete prezrieť na nástenkách hore schodiskom.

—————

Predplavecká príprava

22.03.2017 13:35

Aj v tomto školskom roku absolvujeme predplaveckú prípravu, ktorá je naplánovaná v termíne od 5.6. do 9.6.2017. Deti môžete zapísať na vstupnej nástenke. Cena kurzu je 55€.

—————

Zápis do Materskej školy na školský rok 2017/2018

13.03.2017 13:01

Zápis do Materskej školy Príbovce na predprímarne vzdelávanie.

Miesto a čas podávania žiadostí:

v Materskej škole Príbovce od 18.4.2017-21.4.2017 v čase 10:00-11:30 hod.

24.4.2017 - 28.4.2017 v čase 11:00 - 12:00 hod.

Prijímame deti s nástupom od 4.9.2017 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť je potrebné odovzdať pani Knietľovej (poverená vedením MŠ).

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne materská škola od 13.3.2017—————

Málo nás Málo nás poďte deti medzi nás :)

12.03.2017 17:19

Milí rodičia,

posledné týždne máme veľmi premenlivé počasie, z tohto dôvodu je oslabená imunita a preto aj detičky podľahnú chorobám. Prosíme Vás ak dieťa chýba dlhšie ako 3 dni, informujte nás telefonicky, aby sme vedeli dôvod vymeškávania. Keď dieťa vynechá viac ako 3 dni, pri príchode do MŠ si nájdete v skrinke vyhlásenie, ktoré treba vypísať zákonnym zástupcom, alebo nám predložíte lekárske potvrdenie, že dieťa je schopné navštevovať MŠ. Detičkám prajeme skoré uzdravenie, aby sme opäť mali plné obe triedy :).

—————

Návšteva ZŠ Benice

12.03.2017 17:09
Vo štvrtok 16. Marca 2017 s predškolákmi navštívime prvácke triedy ZŠ Benice. Blíži sa zápis do 1.ročníka ZŠ a preto chceme ukázať budúcim školákom ako vyzerá vyučovanie. Na návštevu chodíme vždy iba s predškolákmi. V tomto školskom roku navštevuje sovičkovú triedu 14 predškolákov. Zápis do ZŠ Benice bude prebiehať v dňoch 3. a 4. Apríla 2017, letáčik z webovej stránky ZŠ sme Vám poskytli na vstupných dverách, kde máte presné informácie o zápise ( letáčik pripájame aj sem ).

—————

Každý týždeň je niečím zaújmavý :)

12.03.2017 16:54

Minulý týždeň nám spestrila príjemná praktikantka, ktorá uskutočnila školskú prax práve v našej materskej škole. Snažili sme sa s deťmi ukázať, aká pestrá a krásna je práca učiteľky. V týždni sme sa venovali medzinárodnému dňu žien, pri tejto príležitostí deti vyrobili kvietky svojim maminám a pani učiteľky vyrobili kvety, ktoré deti rozdávali 8. Marca všetký ženám v uliciach Príboviec. V obchodoch , pošte, cukrárni, mäsiarstve a obecnom úrade, sme všetky ženy potešili nie len kvietkom ale aj básničkou a piesňou. 

 

—————

Malé zmeny v našej MŠ

19.01.2017 13:58

Milý rodičia,

v našej MŠ sme privítali dve pani učiteľky. Do 1. triedy (medzi Lienky) sa vrátila pani učiteľka Miška Žitniaková po materskej dovolenke a v 2. triede (medzi Sovičky) sme privítali pani učiteľku Alžbetku Sádeckú, ktorá zastupuje počas PN pani učiteľky Peťky Poništovej.

 

Prajeme pekný deň :)

 

Kolektív MŠ

—————

Zátvor počas Vianočných sviatkov

14.12.2016 19:33

—————

Vianočné predstavenie

14.12.2016 12:01

Milí rodičia,

Vianočné predstavenie sme museli z dôvodu vysokej chorobnosti preložiť. Tak si oživíme vianočného ducha aj v Novom roku :). Tešíme sa na Vás 19. Januára 2017 v KD Príbovce o 15:30.

—————

Fotogaléria ožíva :D

23.11.2016 18:36

Milí návštevníci :),

o pár dní máme za sebou tretí mesiac pobytu v MŠ a teda sa nám už aj podarilo zapojiť pri činnostiach náš škôlkarsky fotoaparát :D. Preto nezabudnite nazrieť do fotogalérie, kde sa na Vás usmievame z fotografií :).

 

Dofotografovania :)

 

—————

Lyžiarsky výcvik

22.11.2016 18:00

Milí rodičia,

na konci Novembra stiahneme z hlavnej nástenky zoznam prihlásených detí na lyžiarsky výcvik, preto neváhajte a prihláste Vaše diaťa včas. Ak ste doma kvôli chorobe, alebo z iného dôvodu, stačí nám zavolať a my Vašu ratolesť zapíšeme. Upozorňujeme však, že prihlásenie je závezné. Odhlásiť Vaše dieťa môžete len v prípade choroby, na základe potvrdenia od lekára.Tentokrát pôjdeme do lyžiarskeho strediska Snowland Valča. O výcvik sa postarajú inštruktory z FATRASKI. Cena výcviku je 45 € ( + výstroj 10 €), za vlek sa platí 1 €.

Už teraz sa tešíme, dúfame že nám počasie dopraje výbornú lyžovačku :)

 

—————

Fotenie

30.10.2016 13:48

Milý rodičia,

Nezabudnite, v stredu 2.11.2016 sa uskutoční vianočné fotenie prihlásených detí. Už teraz sa tešíme :).

—————

Rodičovské združenie

02.10.2016 20:00

V pondelok 3.10.2016 o 16:00 sa bude konať rodičovské združenie v dolnej triede.

 

 

—————

Školský rok 2016/2017

19.09.2016 13:12

Milí rodičia,

Po prázdninách sme sa pustili do nového školského roku s novým elánom a plný energie. Privítali sme nové detičky v triede Lienok a s deťmi z dolnej triedy si zvykáme na nové pravidlá v hornej Sovičkovej triede :).

V Októbri pripravujeme rodičovské združenie, o jeho presnom termíne sa dozviete na hlavnej nástenke Materskej školy, alebo tu na web stránke MŠ. Potešili by sme sa plnej účasti, pretože na RZ sa dozviete všetky informácie o školskom poriadku, o povinnostiach rodičov, o výchovno- vzdelávacom programe, o akciách počas roku a hlavne odsúhlasujete finančný príspevok a rôzne iné záležitosti.

Prosíme aby ste si všímali hlavnú nástenku MŠ, pretože sú na nej dôležité informácie. Na nástenke vždy nájdete prihlášky na krúžok, informáciu o fotení v MŠ, prihlasovanie na lyžiarsky a plavecký výcvik, atď. Každá informácia je na nástenke len určitú dobu, ak si nevšimnete niektorú z prihlášok, po termíne dieťa nedohlasujeme.

Taktiež Vás prosíme aby ste deťom podpisovali aj po zvyšok školského roku veci a pyžamká, nie len prvé dva týždne. Už dnes máme problém v triede Lienok, že nevieme koho je ktoré pyžamko, nové deti si ešte svoje veci nepoznajú.

Pre kolektív našej Materskej školy je dôležitá spokojnosť našich detí a to docielime omnoho ľahšie s Vašou spoluprácov.


Ďakujeme

Kolektív MŠ


—————

Úvodnú stránku neprehliadnem :)

06.02.2016 21:35

Článok venovaný rodičom našich predškolákov:

Pred niekoľkými týždňami absolvovali predškoláci našej MŠ depistáž (skúšku školskej zrelosti). Depistáž dopadla v celku dobre, sme v polovici školského roku a preto máme ešte dosť času na trénovanie vecí, v ktorých máme maličké nedostatky :). Aj keď veľa ľudí si myslí, že deti sa v materskej škole len hrajú a dokonca aj prebiehajúci štrajk na základných školách to ľuďom potvrdzuje, nie je to tak. Ubezpečujeme Vás, že sa snažíme všetky deti pripraviť na vstup do 1. ročníka čo najlepšie. Každé dieťa je však iné, niektoré sa učia rýchlejšie a iné potrebujú, aby sme sa im venovali viac. Obdržali ste výsledky z depistáže, ubezpečujeme Vás, že ak nemalo dieťa v niektorých oblastiach výborné výsledky, nie je to hneď dôvod na odklad. Depistáž nás informuje, na čo sa treba u dieťaťa zamerať, kým pôjdete na zápis. Aby ste boli informovaný čo má ovládať Vaše dieťa pred vstupom do základnej školy, čítajte náš príspevok až do konca :). 

Školská pripravenosť (spôsobilosť) postihuje úroveň predchádzajúcej prípravy z hľadiska schopností dieťaťa získaných vplyvom prostredia a výchovy.

Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktoré zabezpečí úspešne zvládať nároky školy. Zrelosť centrálnej nervovej sústavy (CNS) dieťaťa musí byť odolná voči záťaži, schopná koncentrácie a emocionálnej stability. Vyšetrenie školskej zrelosti predškoláka je veľmi dôležité.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:
- samostatne sa obliecť a obuť,
- zapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
- samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
- správne vyslovovať všetky hlásky,
- vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách,
- kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo obkresliť podľa predlohy rôzne útvary (štvorec, kruh, srdce atď.), uspokojivo obkresliť rôzne znaky podľa predlohy (body na hracích kockách, štvorlístok atď.),
- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (musí mať hlavu, trup, končatiny),
- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
- poznať a rozlíšiť základné farby,
- spočítať predmety do 5,
- rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu, schopnosť reprodukčnej schopnosti (zopakuje vetu, čísla),
- naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
- orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
- schopnosť sústrediť sa pri zjednodušenej ukážke Bourdonovho testu pozornosti,
- orientačné a rozlišovacie schopnosti:
    orientácia v sociálnom prostredí (pozná svoje meno, adresu, vek);
    orientácia v prírode (pozná niektoré zvieratá);
    orientácia v priestore;
    orientácia v čase; orientácia v prvej desiatke čísel (vie, koľko prstov má na ruke).

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:
- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
- začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
- na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
- nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
- v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
- nezajakáva sa pri reči,
- nepomočuje sa.

Treba sa zamerať na: celkový zdravotný  a psychický stav, vyspelosť reči (poruchy vývinu reči, slabozrakosť, poruchy sluchu, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, predčasne narodené deti), pozornosť a hyperaktivitu, adaptáciu na nové prostredie a cudzích ľudí, citovú pripútanosť (zväčša k matke), (ne)samostatnosť, hravosť, dátum narodenia (jún, júl, august), rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť).

NEZRELÝ PRVÁK

Prejavy: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť zo získaných informácií podstatné, znížená práceschopnosť, častá chorobnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, priveľa námahy na učenie, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu atď. indikujú na neschopnosť zvládať požiadavky školy.

Ukazovatele zrelosti detského organizmu
- pomer výšky a hmotnosti – závažné sú len extrémy, t.j. veľmi malé a slabé deti môžu mať následkom telesnej stavby problémy,
- tzv. „filipínska miera“: dieťa si dočiahne pravou rukou ponad hlavu na ľavý ušný lalôčik,
- premena postavy, stráca sa detská tuková vrstva na úkor svalov, menia sa telesné proporcie – postava sa predlžuje, predlžujú sa končatiny, zužuje sa trup, zmenšuje sa veľkosť hlavy v pomere k telu,
- začína sa výmena mliečnych zubov za trvalé,
- koordinácia pohybov, lepšie šetrenie silami, schopnosť vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby,
- realistickejšie chápanie sveta,
- menšia závislosť na okamžitých potrebách,
- rozlišovanie častí a detailov – v akustickej a vo vizuálnej sfére,
- kontrola impulzov a citov, schopnosť odložiť svoje plány,
- väčšia vytrvalosť, dlhšia pozornosť.


 

 

—————

Učenie hrou :)

27.10.2015 15:26

—————

Rady a tipy

11.09.2015 23:24

Milí rodičia,

do rubriky Rady a tipy Vám prinášam článok, ktorý dúfam poslúži hlavne rodičom našich Lienok :). Máme za sebou prvé týždne pobytu v MŠ, a treba nové deti pochváliť. Pekne si zvykajú, samozrejme každé svojím tempom :). Slzičky sa už z triedy na prízemí vytrácajú :). Sme pyšné na nové detičky, pretože nástup do škôlky zvládajú prekvapivo dobre:).

p.uč. Tamara Džurmanová

—————

NOVINKY v škôlke

30.06.2015 15:23

Naša škôlka vďaka Obci Príbovce opäť opeknela, staré vstavané skrine nahradili nové s policami na hračky, v 1.triede zasúvacie dvere nahradila stena s interaktívnou tabuľou. Tešíme sa z "novej škôlky" a z toho že Vašim deťom môžme ponúknuť krásne prostredie pre ich vzdelávanie.

—————

HRAČKY SA UŽ NENOSIA

11.04.2015 11:51

Od nového školského roka 2015/2016 sme sa po skúsenostiach s nosením hračiek z domu do MŠ rozhodli pre " Zákaz nosenia hračiek" s výnimkou plyšáčika na spanie predovšetkým v 1. triede na uľahčenie adaptácie detí.

Do MŠ je ďalej zakázané nosiť: LIEKY a CENNÉ VECI.

Ďakujeme, že to budete rešpektovať.

Na prvom rodičovskom združení sa dozviete obsah nášho školského poriadku, ktorý bude opäť prístupný na vstupnej nástenke.

 

—————

Nová zložka Rady a tipy

25.09.2014 20:05

Milí rodičia,

Na našej webovej stránke pribudla záložka s názvom "Rady a tipy". V tejto zložke nájdete články a iné zaujímavosti zo sveta detí, ktoré nám dúfam pomôžu k ešte väčšej spokojnosti našich milých škôlkarov. Budem veľmi rada ak ma informujete o nových zaujímavostiach alebo skúsenostiach, ktoré poskytneme aj iným rodičom a učiteľom.

S pozdravom P. učiteľka Tamara Džurmanová

—————


AKCIE MŠ

Mesiac plný zážitkov

29.05.2017 13:43
V mesiaci jún nás čaká veľa zaújmavých zážitkov. S deťmi pôjdeme pozrieť ku chovateľovi vtákov. Čaká nás výlet do nákupného centra Tulip, kde pripravujú výstavu dinosaurov a 27.6.2017 sa rozlúčime s našimi predškolákmi.

—————

Odborná prax

29.05.2017 13:27
V našej materskej škole sme privítali budúcu pani učiteľku Aďku Obuchovú, žiačku tretieho ročníka Pedagogickej a Sociálnej Akadémie. Odborná prax prebieha v 2. triede od 22.5.2017 do 9.6.2017.

—————

Mobilné planetárium

14.04.2017 15:44
Tento školský rok sa nám podarilo zaradiť medzi naše akcie aj mobilné planetárium. Tešímesa 12.6.2017 na zaújmavu formu učenia. Deťom priblížia základné javy astronómie, pričom budú v planetárnej kupole ležať. Zážitkové učenie v mobilnom planetáriu nesmú absolvovať deti s epilepsiou a srdcovým ochorením. Presné informácie o ich programoch si môžete pozrieť na ich web stránke http://www.mobilneplanetarium.sk/planetarium-pro-materskou-skolu/

—————

Vystúpenie

04.04.2017 18:35
Milí rodičia, Tento školský rok neprial, aby sa škôlkari predstavili na javisku. Pevne veríme, že už máme imunitu dostatočne silnú a preto Vás 10.5.2017 potešíme vystúpením ku dňu matiek. 

—————

Tvorivé dielne

04.04.2017 18:18
Prichádzajú veľkonočné sviatky a pri tejto príležitosti chystáme tvorivé dielne, aby sme spoločne strávili čas. Pozývame všetkých rodičov v pondelok 10.4.2017 o 15:30 do materskej školy. V triede lienok Vás privíta usmiaty kolektív MŠ.

—————

Depistáž

21.02.2017 21:57
Pondelok 20.2.2017, bola v našej MŠ vykonaná depistáž - skúška školskej zrelosti. Depistáže sa zúčastnili, iba deti predškolského veku. Pri skúške boli deti pozorné a pracovali pekne potichu a samostatne. Výsledky zvyčajne obdržíme do troch týždňov, a pomáhajú nám pri príprave detí na zápis do základnej školy.

—————

Lyžiarsky výcvik

19.01.2017 14:06
Milí rodičia našich lyžiarov, pripomíname Vám, v pondelok 23.1.2017 ideme prvý krát na lyžiarsky výcvik. Preto Vás prosíme aby ste si pozorne prečítali pokyny, ktoré sme Vám odovzdali, a poctivo svoje ratolesti nachystali. Prosíme keď máte vlastnú lyžiarsku výstroj podpíšte ju (treba podpísať každú lyžu zvlášť, prilbu, kuklu, aj ruksak), aby nedošlo k strate. Do ruksaku je potrebné zbaliť suché rukavice, deti ktoré nepoužívajú kuklu pod prilbu, tak náhradnú čiapku (aby neodchádzalo v spotenej čiapke späť do MŠ) a môžete im pribaliť sladkosť na doplnenie energie :). Pitný režim bude zaobstaraný MŠ (teplý čaj).   Už teraz sa tešíme na nové zážitky.   Kolektív MŠ

—————

Deň zo starými rodičmi

30.10.2016 13:50
Piatok 4.11.2016 sme pozvali starých rodičov, našich sovičiek, na spoločne strávené dopoludnie (každá sovička si našla pozvánky v sktinke). S deťmi sme si pripravili krátky program, v ktorom predstavíme určité edukačné aktivity a ukážeme v akom prostredí sa deti hrajú, vzdelávajú a trávia väčšinu svojho času :). Tešíme sa o 9:00, čaká na Vás aj malé občerstvenie. 

—————


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226NEZABUDNITE

V SKRINKE MÁM

20.08.2014 12:48
PAPUČKY, ZABALENÉ NÁHRADNÉ  OBLEČENIE-odporúčame darčekovú papierovú tašku.PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ!ĎAKUJEME

—————

Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37
Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————


Krúžky

Anglický krúžok

12.03.2017 20:35
Anglický krúžok je každý pondelok od 14:45 do 15:30 pod vedením lektorky Bc. Michaely Chvojkovej. Krúžok je platený, 6€ za mesiac, platba sa uhrádza na bankový účet priamo lektorke. Iban k bankovému účtu nájdete na nástenke vo vstupnej hale.

—————

Tanečný krúžok

23.09.2015 21:25
Káždú stredu máme tanečný krúžok pre predškolákov pod vedením Mgr. Katky Suchorekovej. Tanečný krúžok je v čase 14:45 do 15:30.

—————


Anketa

Sledujem novinky z webovej stránky MŠ Príbovce

Pravidelne
90%
19

Občas (raz za dva mesiace)
10%
2

Nesledujem web stránku MŠ Príbovce
0%
0

Celkový počet hlasov: 21


Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný
89%
63

Nie, potrebuje doladiť
11%
8

Celkový počet hlasov: 71


Vaša pomoc pre naše OZ

web stránka

25.11.2013 17:51
Važení rodičia, o webovú stránku sa stará pani učiteľka Tamara Džurmanová. V prípade, že máte námety, podnety ako stránku skvalitniť, prípadne sa aktívne zapojiť informujte ju na e-mailovej adrese: dzurmanovat@gmail.com . Budeme Vám vďační za každý nápad.

—————

Dary

23.11.2013 07:17
    V prípade, že máte záujem darovať nášmu OZ vecný prípadne finančný dar v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce máte na stiahnutie dokument Darovacia zmluva. 

—————

Ďakujeme

22.11.2013 10:55
Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte. Všetko je využité pre spokojnosť našich detí.

—————


Ďakujeme

Máme radi rozprávkové knižky :)

22.11.2016 18:23
Ďakujem mamine Radky Môcovej za rozprávkové knihy, ktoré vanovala do našej Materskej školy.

—————

Hráme sa, hráme :)

27.03.2016 11:11
Ďakujeme mamine Radky Môcovej za krásne autá a iné hračky.

—————

Výtvarný materiál

27.03.2016 11:05
Ďakujeme mamine Katky a Šarlotky Bombicovej za rôzny výtvarný materiál, ktorý v priebehu školského roku s radosťou využívame na tvorenie výtvarných prác.

—————

Nové obrusy

31.05.2015 21:35
Ďakujeme rodine Marka Mareka za ďalšie krásne nové obrusy.

—————

Korbáče pre šibačov

08.04.2015 22:00
Ďakujeme oteckovi Karolínky Černekovej za vlastnoručne upletené korbáče pre našich šibačov.

—————

Veľkonočné ozdoby

10.03.2015 20:51
Ďakujeme rodine Katky a Šarlotky Bombicovej za veľkonočné dekorácie a ozdôbky na pracovnú výchovu.

—————

Hračky

10.03.2015 20:50
Ďakujeme rodine Vikinky Garlíkovej za hračky.

—————

Príbehy o dopravných značkách

05.01.2015 17:45
Ďakujeme pani Gabike Matejčíkovej za krásnu knižku ako darček deťom MŠ pri príležitosti otvorenia dopravného ihriska.

—————

Vianočný stromček

11.12.2014 20:34
Ďakujeme rodine Katky a Šarlotky Bombicovej za krásne ozdoby na Vianočné stromčeky.

—————

Kreslíme, tvoríme

03.12.2014 21:55
Ďakujeme rodine Marka Mareka za papiere na kreslenie.

—————