Život škôlkarika :D

Lyžiarsky kurz

28.11.2017 19:10

Milí rodičia,

v Januári 2018 nás čaká lyžiarsky kurz, ktorý je určený len pre predškolákov. Zapisovať svoje deti môžete na nástenku vo vstupnej hale.

Kurz bude prebiehať v týždni 22.01. - 26.01.2018 v čase od 09:00 do 11:00 hod. v lyžiarskom stredisku SNOWLAND Valčianska dolina. Výučba bude v malých skupinách 6- 8 detí s certifikovanými učiteľmi lyžovania LK FATRA SKI. Na konci kurzu budú záverečné "preteky" s vyhodnotením a odovzdávaním diplomov. Cena kurzu je 45€, je možné požičať si lyžiarsku výstroj za 10€.

Dopravu z materskej školy do strediska SNOWLAND a späť hradí obec. Deti pôjdu vždy v sprievode dvoch pedagogických zamestnancov, ktorý sú im k dispozícii. Počas 2 hodinovej výučby majú deti jednu prestávku, počas ktorej im pani učiteľky dajú teplý čaj.

Tešíme sa na nové lyžiarske zážitky :)

 

—————

Turiec očami detí

28.11.2017 18:23

Šikovné Sovičky sa v školskom roku 2017/2018 zapojili do projektu s názvom Turiec očami detí, ktorý pre deti predškolského veku pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Deťom zaújmavo a interaktívne, rôznymi tvorivými dielňami a aktivitami, priblížili tradičnú ľudovú kultúru. Projekt bude ukončený Záverečným programom, ktorý sa uskutoční v piatok 1.12.2017 o 10:00 hod. v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Dopravu zabezpečuje Turčianske kultúrne stredisko. Vystúpenie je prístupné verejnosti, preto môžete prísť svoje ratolesti podporiť :).

 

—————

Fotoaparát, náš dobrý kamarát :)

24.11.2017 19:33

Keď sme si v škôlke krásne zvykli, podarí sa nám už pri činnostiach zapojiť aj fotoaparát. V priebehu budúceho týždňa naplníme fotogalériu doteraz zachytenými momentmi :)

—————

Každý deň je výnimočný

24.11.2017 16:16

Ani sme sa nenazdali a pomaly sa nám končí mesiac November. Máme za sebou tri školské mesiace, ktoré boli bohaté na nové poznatky, ale aj zaújmavé aktivity. V triede Sovičiek deti pilne pracujú, aby sa z nich stali šikovní školáci. Každý mesiac, okrem plnenia úloh výchovno- vzdelávacieho plánu, majú deti doplnkové aktivity. Sovičky sa zúčastnili exkurzie v Diviakoch, svojim starým rodičom pripravili príjemné dopoludnie v materskej škole, navštívila ich tkáčka, oboznámili sa s modrotlačou a rôznymi slovenskými ľudovými tradíciami. V tomto mesiaci sa oboznamujú, o období nazývanom "stridžie dni", dozvedjú sa o význame týchto dní. V tejto súvislostí nás pondelok 27.11.2017 navštívia tradičné babičky, ktoré budú s deťmi párať perie.

 

Nové deti v Lienkovej triede si už pekne zvykli, učíme sa spolunažívať vo väčšej skupine. V dnešnej dobe sú deti zvyknuté, že doma majú všetky hračky pre seba, alebo sa delia s jedným, nanajvýš dvomi, súrodencami. Preto sa učíme podeliť o hračky, poprosiť a poďakovať si navzájom. Zvládli sme už aj prvé vychádzky po dedine, a podarilo sa nám zapojiť do niektorých doplnkových akcií ako šarkaniáda, deň zeleniny (vytvorenie panáčika so zeleniny s pomocou p.uč.), deň ovocia (vyrábanie ovocných šalátov), deň mlieka (vytvorenie vlačika z obalov od mlieka, jogurtov a ďalších mliečnych výrobkov). Lienky zvládajú spĺňať úlohy výchovno-vzdelávacieho plánu adekvátne k svojmu veku. Lienky môžeme pochváliť, prispôsobili sa režimu v MŠ a radi spolupracujú v edukačných aktivitách. Snažíme sa ich učiť inovatívne a hlavne hravou formou a preto máme pozitívnu spätnú väzbu.

Tešíme sa na nasledujúce mesiace plné nových zážitkov

Kolektív MŠ

—————

Tvorivé dielne

04.11.2017 19:59

Milí rodičia,

v utorok 7.11.2017 o 15:30 Vás pozývame na tvorivé dielne- vyrezávanie tekvíc. Prosíme aby si každý doniesol tekvicu a nožík. Tešíme sa na spoločne strávené poobedie :)

 

—————

Predčasné Vianoce :)

03.10.2017 19:11

V piatok 27.10.2017 sa zahráme na fotomodelov :). Privítame fotografku pani Zemianekovú, ktorá našu triedu zmení na fotoateliér a deťom vytvorí krásne vianočné fotografie. Deti sa môžu fotiť vo vlastnom oblečení,alebo bude poskytnuté oblečenie od pani Zemianekovej.

—————

Rodičovské združenie

04.09.2017 18:57

Dnes sa otvorili brány našej materskej školy. Privítali sme veľa nových detičiek, s ktorými si budeme postupom dní vytvárať kamarátske vzťahy :).

Každý školský rok nie je nový len pre deti, ale aj pre rodičov. Preto Vás srdečne pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 11.9.2017 o 16:00 hod. v I. triede (trieda Lienok). Cieľom rodičovského združenia je poskytnúť rodičom všetky dôležité informácie, priblížiť rodičom výchovno- vzdelávací program a školský poriadok materskej školy. Na rodičovské združenie je prizvaná lektorka Anglického jazyka a taktiež psychologička z pedagogicko- psychologického centra, ktorá nám priblíži ponuku spolupráce. Rodičov budeme informovať o možnostiach platby školného a stravy. Bude sa voliť člen školskej rady, ktorý bude zastupovať Vás rodičov. Za školský rok sa uskutoční len jedno rodičovské združenie, ktoré je veľmi dôležité, preto Vás prosíme, nájdite si hodinku Vášho času a potešte nás čo najväčšou učasťou.

Teší sa na Vás kolektív MŠ Príbovce

—————

Späť do škôlky :)

08.08.2017 21:31

 Brány materskej školy sa opäť otvoria v pondelok 14.8.2017. Počas zátvoru bola vykonaná sanita všetkých priestorov, steny našich tried dotali nový náter, aby sme mohli začať ďalší školský rok plný zaujmavých zážitkov. V Auguste budeme tráviť posledné dni s deťmi, na ktoré už od Septembra čakajú prvácke lavice. Tešíme sa na spoločné chvíle pred ich nástupom do ZŠ.

 

—————

Rozdelenie tried v novom školskom roku

04.07.2017 21:25

Milí rodičia,

Na našej webovej stránke si už môžete pozrieť, ktorú triedu bude v školskom roku 2017/2018 navštevovať Vaše dieťa. V 1. triede s názvom Lienky sú deti vo veku 2- 4 roky , trieda sa nachádza na prízemí. V 2. triede s názvom Sovičky sú deti vo veku 4- 6 rokov, trieda sa nachádza na poschodí. Každý rodič, ktorého dieťa príde k nám do škôlky prvý krát, obdržal leták s názvom "Škôlkarik", kde nájdete všetky potrebné informácie. Škôlka je v prevádzke od 6:00, deti sa schádzajú v triede Lienok na prízemí a o 7:00 sa delia do svojich tried. Poobede sa deti spájajú po 15:00 do Lienkovej triedy, v prípade priaznivého počasia na školskom dvore.

Tešíme sa na všetkých škôlkarov v novom školskom roku a preto Vám prajeme, krásne prázdniny plné oddychu a pekných zážitkov.

—————AKCIE MŠ

Vianočné vystúpenie

28.11.2017 21:22
Milí rodičia, s našimi škôlkarmi pilne pracujeme na programe, ktorý pre Vás chystáme. Vianočnú pohodu si prinesieme už 19.12.2017 o 15:30 do Kultúrneho domu v Príbovciach. S Lienkami a Sovičkami Vám radi vyčaríme úsmev na tvári, preto nahlasujte voľno v práci, aby sme spoločne strávili nezabudnuteľné poobedie :).

—————

Mikuláš

24.11.2017 18:46
V stredu 6.12.2017 o 15:00 hod sa s deťmi pôjdeme prejsť na tržnicu v Príbovciach, kde príde pozrieť všetky deti Mikuláš. Spoločne mu zaspievame pesničky, ktoré sme si pripravili. Prosíme rodičov aby si deti nechodili prevziať do materskej školy, ale na tržnicu vedľa cukrárne.  

—————

Divadielko

24.11.2017 18:20
Pondelok 4.12.2017 sa budeme tešiť na Teatro Jaja komorné bábkové predstavenie. Bábkové divadlo k nám prichádza vždy s novou rozprávkou, ktorá je pre deti zábavná a zároveň poučná.

—————

Mesiac plný zážitkov

29.05.2017 13:43
V mesiaci jún nás čaká veľa zaújmavých zážitkov. S deťmi pôjdeme pozrieť ku chovateľovi vtákov. Čaká nás výlet do nákupného centra Tulip, kde pripravujú výstavu dinosaurov a 27.6.2017 sa rozlúčime s našimi predškolákmi.

—————


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226


Krúžky

Anglický krúžok

12.03.2017 20:35
Anglický krúžok je každý štvrtok od 14:15 do 15:15 pod vedením lektorky Kataríny Stuchlej. Krúžok je platený, 7€ za mesiac je potrebné uhradiť na číslo účtu, ktoré Vám bolo poskytnuté. Krúžok trvá pol hodinu, od 14:15 do 14:45 majú anglický krúžok mladšie deti Lienky a od 14:45 do 15:15 staršie deti Sovičky. Krúžok prebieha v triede Sovičiek na poschodí.

—————


NEZABUDNITE

V SKRINKE MÁM

20.08.2014 12:48
PAPUČKY, ZABALENÉ NÁHRADNÉ  OBLEČENIE-odporúčame darčekovú papierovú tašku.PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ!ĎAKUJEME

—————

Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37
Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————


Ďakujeme

Dekorácie

24.11.2017 18:43
Ďakujeme mamine Adelky Adamovej za krásne vianočné a zimné dekorácie, ktoré nám pomôžu pri príprave vianočného predstavenia.

—————

Tešíme sa z hračiek :)

06.10.2017 21:00
Ďakujeme pani Skučkovej, ktorá nám venovala do materskej školy puzzle a rôzne drevené hračky. Ďakujeme maminke Adelky Adamovej za kocky a hojdacieho koníka, maminke Tamarky a Terezky Brzákovej za rôzne hračky. Každá "hračka" má svoj význam a pomáha diaťaťu zdokonaľovať pozornosť, jemnú motoriku pri...

—————

Máme radi rozprávkové knižky :)

22.11.2016 18:23
Ďakujem mamine Radky Môcovej za rozprávkové knihy, ktoré vanovala do našej Materskej školy.

—————

Hráme sa, hráme :)

27.03.2016 11:11
Ďakujeme mamine Radky Môcovej za krásne autá a iné hračky.

—————

Výtvarný materiál

27.03.2016 11:05
Ďakujeme mamine Katky a Šarlotky Bombicovej za rôzny výtvarný materiál, ktorý v priebehu školského roku s radosťou využívame na tvorenie výtvarných prác.

—————

Nové obrusy

31.05.2015 21:35
Ďakujeme rodine Marka Mareka za ďalšie krásne nové obrusy.

—————

Korbáče pre šibačov

08.04.2015 22:00
Ďakujeme oteckovi Karolínky Černekovej za vlastnoručne upletené korbáče pre našich šibačov.

—————

Veľkonočné ozdoby

10.03.2015 20:51
Ďakujeme rodine Katky a Šarlotky Bombicovej za veľkonočné dekorácie a ozdôbky na pracovnú výchovu.

—————

Hračky

10.03.2015 20:50
Ďakujeme rodine Vikinky Garlíkovej za hračky.

—————

Príbehy o dopravných značkách

05.01.2015 17:45
Ďakujeme pani Gabike Matejčíkovej za krásnu knižku ako darček deťom MŠ pri príležitosti otvorenia dopravného ihriska.

—————


Anketa

Sledujem novinky z webovej stránky MŠ Príbovce

Pravidelne
83%
20

Občas (raz za dva mesiace)
13%
3

Nesledujem web stránku MŠ Príbovce
4%
1

Celkový počet hlasov: 24


Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný
89%
64

Nie, potrebuje doladiť
11%
8

Celkový počet hlasov: 72


Vaša pomoc pre naše OZ

web stránka

25.11.2013 17:51
Važení rodičia, o webovú stránku sa stará pani učiteľka Tamara Džurmanová. V prípade, že máte námety, podnety ako stránku skvalitniť, prípadne sa aktívne zapojiť informujte ju na e-mailovej adrese: dzurmanovat@gmail.com . Budeme Vám vďační za každý nápad.

—————

Dary

23.11.2013 07:17
    V prípade, že máte záujem darovať nášmu OZ vecný prípadne finančný dar v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce máte na stiahnutie dokument Darovacia zmluva. 

—————

Ďakujeme

22.11.2013 10:55
Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte. Všetko je využité pre spokojnosť našich detí.

—————